Stichting VIVAT ! - Tehuis Generaal Cornet

Voorzitter van de Stichting Vivat !
Luitenant-generaal o.r. Alain Devignon : 0475-76 34 91
Directeur van het Tehuis Generaal Cornet : Puissant David : 076-21 25 13
Ondernemingsnummer : 0415 510 683
Erkend en gesubsidieerd door de AViQ (Service résidentiel pour adultes / Service résidentiel de nuit pour adultes)
Volwassen gehandicapten personen gesproten uit families van miltairen of rijkswachters.
Statuut: Private Stichting van openbaar nut

Auteursrechten.

De site www.fondationvivat.be is een site beschermd door auteursrechten. De teksten, foto’s en andere elementen van de site zijn beschermd door auteursrechten. Elke kopij, aanpassing, vertaling, herschikking, openbare mededeling, verhuur en ander gebruik, wijziging van de site of een deel ervan onder welke vorm ook, elektronisch, mechanisch of andere, verwezenlijkt met een winstgevend doel of in het kader van privé gebruik is ten strengste verboden zonder voorafgaande toelating van de auteur. Alle overtredingen zullen gerechtelijk of burgerlijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen.

De benamingen, logo’s en andere tekens gebruikt op de site zijn merken of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Het gebruik ervan of tekens die erop gelijken is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

De verantwoordelijkheid wat de inhoud betreft.

De auteurs van de site maken de site en zijn dagelijkse aanpassingen met de grootste zorg, maar zij kunnen echter niet de juistheid van informatie die er op staat verzekeren. De informaties van deze site kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aanzegging. De inhoud van de site engageert de verantwoordelijkheid van de Stichting Vivat ! niet, zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor nalatigheden, fouten of leemtes die zouden kunnen voorkomen op de bladzijden alsook voor de gevolgen, welke die ook zouden kunnen zijn, van een gebruik van deze informaties of gegevens.

Adressen van de Stichting Vivat ! – Tehuis Generaal Cornet:

Rue Buisson aux Loups, 12
1400 Nivelles
Tel van de Stichting:067 84 33 49
Tel van het Tehuis: 067 21 25 13

Beheerder van de Site:

OVH
Rue Kellerman, 2
59100 Roubaix - France
www.ovh.com