• Om optimaal te kunnen functionneren beschikt het Tehuis over de volgende diensten

  De directie
  De sociale dienst
  De pedagogische dienst
  De opvoedkundige dienst
  De administratieve dienst en de boekhouding
  De medische dienst
  De onderhoudsploeg
  De technische dienst

  De Directie.

  De directeur:
  - is verantwoordelijk voor de goede werking van het Tehuis en het welzijn van de bewoners.
 • - verzekert het dagelijks beheer van het Tehuis
 • - volgt de werking van het Tehuis op in overeenstemming met het pedagogisch project.
  - verzekert de relaties met de syndicale afvaardiging
  - organiseert en verzekert de goede werking van het beheerscomité, de gebruikersraad, de vergaderingen van de opvoedkundige ploeg.
 • - werkt samen met de coördinerende arts.
  - neemt deel aan de vergaderingen van het Uitvoerend Bureau van de Stichting Vivat ! alsook aan de Raad van Bestuur en het Oudercomité.
  - stelt aan het Uitvoerend Bureau de behoeften van het Tehuis in verband met de infrastructuur en de uitrustingen voor.
  - staat in voor uitwendige communicatie: de verbinding tussen de verleende dienst en de buitenwereld, de vertegenwoordiging en de promotie ervan.
  - verzorgt de integratie van de dienstverlening in de omgeving.

PUISSANT David
067/21.25.13
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Sociale dienst.


De Sociale Dienst van het Tehuis Generaal Cornet heeft als opdracht de gehandicapte persoon te begeleiden en te ondersteunen evenals zijn familie in hun betrekkingen met hun leefmilieu waarvan ze deel uit maken: het Tehuis en de maatschappij.
In het dagelijks leven helpt hij de bewoner bij het beheren van zijn zakgeld, met het in order houden van zijn administratieve zaken, met het behouden van de contacten met zijn familie en /of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Hij verzorgt eveneens de verbinding met de ondersteunende organismen ( AViQ, ziekenkas, gemeente , CAPAC , OCMW, …) voor het behoud van de rechten van de bewoners en dit in samenwerking met hun wettelijke vertegenwoordiger.
Hij neemt deel aan de opvolging van de nieuwe bewoner en dit in samenwerking met de andere diensten (medische en opvoedkundige) alsook met het Uitvoerend Bureau van de Stichting Vivat !
Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag in de voormiddag, donderdag en vrijdag.

Christelle Cowez
Maatschappelijke assistente
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
067/88.27.25


De pedagogische dienst:


 • Deze dienst staat in voor:
  - Het ontwerpen, in plaats stellen en de redactie van het pedagogisch project van de instelling dat veranderbaar is en waarvan de inhoud gezamenlijk wordt opgesteld tijdens de pedagogische vergaderingen.
  - De coördinatie en het opstellen van de individuele opvoedkundige projecten van de bewoners en dit in samenwerking met elke verantwoordelijke opvoeder die instaat voor de toepassing ervan.
  - De opvolging van het opvoedkundig werk: doelstellingen van de ateliers en tenlastenneming van de bewoners.
  - De psychologische opvolging van de bewoner met psychische problemen en dit in samenwerking met een psychiater.
  - Het opstellen van evolutieverslagen voor de verlenging van de AWIPH-dossiers.
  - De organisatie van de vorming van het personeel en het opstellen van de vormingsplanning.
  -Het oppuntstellen van de aanwervingsprocedure van opvoeders en de aanwervingsgesprekken
  - De samenwerking met de hoofdopvoeders, de maatschappelijke assistente en de coördinerende verpleegster 

    BEAUJEAN Virginie
    067/067/88.27.24
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De opvoedkundige Dienst.

De Ploegverantwoordelijke.

De Ploegverantwoordelijke staat in voor de goede werking en de coördinatie van de opvoedkundige ploeg.
Ze doen het in cumul met hun functie van opvoeder

Voor de bezigheidssectie: SCOURNEAUX Anne (067/21 25 13)
Voor de onderbrengingssectie: NOPENAIRE Yasmine (0492/73 03 60)

De opvoeder.

Hij begeleidt de bewoners in alle aspecten van het dagelijks leven (hygiëne, kledij, verzorging, voeding,) en dit steeds met het oog op de verdere ontwikkeling van hun autonomie. Hij zorgt in alle omstandigheden en met veel belangstelling voor hun welzijn, hun veiligheid en hun fysieke en psychologische integriteit.

Hij is beschikbaar met een luisterend oor voor de bewoner en deelt aan de pedagogische verantwoordelijke de ontmoete belangrijke gebeurtenissen mee en vermeldt de dagelijkse waarnemingen in het schrift van de referentieopvoeder.
Hij aanvaardt elke bewoner met zijn persoonlijke karaktertrekken en zorgt voor zijn welzijn.

De referentieopvoeder.

De referentieopvoeder van een bewoner is voor hem een vertrouwenspersoon, een woordvoerder, een bevoorrechte gesprekspartner en die de opvoedkundige activiteiten van het tehuis garandeert.

Hij zorgt voor een vertrouwelijk contact met een luisterend oor, steeds geduldig beschikbaar, en waakzaam.

Hij geeft vertrouwen aan de bewoner door het accent te leggen op zijn bekwaamheden en is op zoek samen met de ganse ploeg naar opvoedkundige middelen om samen de ontmoete problemen op te lossen.

Hij geeft aan de bewoner een gevoel van vertrouwen door de aankomende problemen vooraf op te lossen. (de bewoner waarschuwen voor de gebeurtenissen die hem zouden kunnen beïnvloeden).

Hij begeleidt hem in zijn keuzen.
Hij zorgt voor persoonlijke relatie met de bewoner.


 
De administratieve dienst en de boekhouding.

Staat in voor het administratief en financieel beheer. De boekhouding maakt daar het belangrijkste deel van uit.
Dit omvat onder meer de algemene boekhouding, het beheren van de gegevens voor het Sociaal Secretariaat, het opstellen van de maandelijkse facturen, de te betalen deelnamebijdragen, de berekening van de gepresteerde werkuren van het personeel en het versturen van deze gegevens voor de berekening van de lonen, het uitbetalen van de lonen, het betalen van de leveranciers, …

CASTIAUX, Veronique,
067/88 27 23
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   
De medische dienst

De coôrdinerende verpleegster

Zij verzekert de opvolging van het volledige medisch aspect, zowel preventief als verzorgend, van de bewoner. Zij is de tussenpersoon met de behandelende arts, de gespecialiseerde arts, de medische en paramedische ( zorgkundigen, kinesietherapeut, .) ploeg en de familie van de bewoner.
Zij staat ook in voor de voorbereiding van de behandelingen, en beoordeelt samen met de behandelende arts de doeltreffendheid ervan.
Zij plant de medische afspraken, en houdt de medische dossiers bij.
Zij organiseert en coördineert het werk van de zorgkundigen.
Tijdens de weekends is een onafhankelijke verpleger tegenwoordig die de dagelijkse zorgen verzekert, de technische daden stelt en de behandelingen voorbereidt.

OLBRECHTS Marie,
067/88 27 27
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De coördinerende arts.

- Verzekert de samenwerking met de inspectiediensten van de AWIPH
- Neemt deel aan de samenkomsten van de opvoedkundige ploeg indien nodig.
- Controleert de aangebrachte zorgen door de specialiseerde medische personen en coördineert   de medische behandelingen
- Controleert de afgifte van de geneesmiddelen en het beheer van de farmaceutische producten
- Houdt de medische dossiers bij
- Volgt de voortgezette medische en paramedische vorming op in samenwerking met de directie van het Tehuis.
- Volgt de hospitalisatie van de bewoners op
- Volgt de vaccinaties en de overdraagbare ziekten van de bewoners op
- Houdt de Stichting en de directie op de hoogte en geeft raad voor alles wat betrekking heeft tot de geneeskunde en de verzorging van de bewoners
- Houdt toezicht op de algemene maatregelen in verband met de kwaliteit van de voeding
- Is verantwoordelijk voor de medische ethiek in het algemeen

De onderhoudsploeg

Verzekert het onderhoud en de zuiverheid van de onderscheiden leefruimtes: badkamers, toiletten, kamers van de bewoners, gemeenschappelijke lokalen, en de kantoren van het personeel.

RICARD Laurence
OUBALI Amina
NOROSOA Marlène
VANCAUWENBERGH Amandine


De technische dienst

Hij herstelt de beschadigde materialen. Hij voert de onderscheiden herstellingen uit. Hij zorgt er voor dat de gebouwen in goed staat blijven en verzekert de goede werking van de installaties ( watervoorziening, verwarming, elektriciteit, .)


CHAINEAU Dominique