Op 31 juli jongstleden heeft Haar Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid ons vereerd met de verlenging van Haar Hoge Bescherming tot in 2021. Bij deze gelegenheid heeft Ze ook Haar beste wensen voor het voortzetten van onze activiteiten aangeboden. Deze Prinselijke belangstelling en steun is voor de leden van de Raad van Bestuur van de stichting en voor het ganse personneel van het Tehuis de mooiste aanmoediging om onze bewoners verder te blijven ijveren.