Sinds meerdere jaren worden de Stichting VIVAT! en het Tehuis General Cornet gesteund door het Korps van de Militaire Attachés van Land, Lucht en Zee, geaccrediteerd in België en in functie in Brussel (CAMNA : Corps des Attachés Militaires, Navals et de l’Air accrédités en Belgique et résidant à Bruxelles). Verleden jaar nog heeft CAMNA een prachtige cheque aan de voorzitter van de Stichting overhandigd, tijdens de jaarlijkse garden-party van CAMNA in het Paleis der Koloniën in Tervuren.

Op uitnodiging van de Stichting heeft CAMNA op 10 februari jongstleden een bezoek aan de Stichting en aan het Tehuis gebracht. Een delegatie van militaire attachés uit Algerije, China, Duitsland, Marokko, Mexico, Servië, Tunesië en Turkije, vergezeld van hun echtgenoten, hebben zo de gelegenheid gekregen onze instelling te ontdekken.

Na een korte presentatie van onze instelling zijn onze gasten door de verschillende gebouwen van het Tehuis gewandeld en hebben zich zo een idee kunnen vormen van de levensomstandigheden en de activiteiten van onze bewoners in de polyvalente zaal, hun kamers in de Residentie Vermeulen en in het hoofdgebouw, de ontspanningsruimten, de ateliers en de mooie omgeving en natuur waarvan onze bewoners genieten.

Na het bezoek hebben onze gasten in de polyvalente zaal onze bewoners ontmoet voor een kleine aperitief en een gezamenlijke maaltijd. Onze bewoners hebben natuurlijk aan onze bezoekers tal van vragen gesteld maar die waren vooral onder de indruk van het gevoel van welzijn van onze beschermelingen die uit hun vriendelijkheid straalde.

Na de maaltijd en de traditionele uitwisseling van geschenken heeft de Voorzitter van CAMNA alle deelnemers aan deze mooie dag hartelijk bedankt voor hun warm onthaal en heeft hij ook beloofd met CAMNA naar Nijvel terug te komen voor nieuwe activiteiten met onze bewoners, maar ook dat CAMNA de Stichting financieel zou verder blijven helpen.

De Stichting, het Tehuis en de bewoners zijn CAMNA hiervoor zeer dankbaar.

 

Bezoek CAMNA 10/02/2015