Op 13 december laatstleden bracht Generaal-majoor van het Vliegwezen Lutgardis Claes, Ir. Commandant van de Koninklijke Militaire school een kort bezoek aan de Stichting VIVAT ! en het Tehuis Generaal Cornet en heeft aan onze voorzitter een cheque van 2.000 € overhandigd, een deel van het geheel van de opbrengst van het Bal van de Koninklijke Militaire School die aan menslievende en caritatieve organismen die de School ondersteunt, overhandigd wordt.

 

Deze gift is een bewijs van de goede betrekkingen die de Koninklijke Militaire school sinds vele jaren onderhoudt met de Stichting en het Tehuis.

 

 

Hartelijk dank voor deze waardevolle ondersteuning.