Enn jaar vol aktiviteiten: Cornet 2018

Goede lezing

 
 

Op 13 december laatstleden bracht Generaal-majoor van het Vliegwezen Lutgardis Claes, Ir. Commandant van de Koninklijke Militaire school een kort bezoek aan de Stichting VIVAT ! en het Tehuis Generaal Cornet en heeft aan onze voorzitter een cheque van 2.000 € overhandigd, een deel van het geheel van de opbrengst van het Bal van de Koninklijke Militaire School die aan menslievende en caritatieve organismen die de School ondersteunt, overhandigd wordt.

 

Deze gift is een bewijs van de goede betrekkingen die de Koninklijke Militaire school sinds vele jaren onderhoudt met de Stichting en het Tehuis.

 

 

Hartelijk dank voor deze waardevolle ondersteuning.

 

 

Op 22, 23 en 24 juni organiseerde Defensie al voor de vijftigste keer een nationale jumping in zijn sportcentrum in Duisburg. Met de opbrengst van die sportmanifestatie kon op 25 september brigadegeneraal Claude Antoine, in aanwezigheid van vele weldoeners, medewerkers en Pierre Huart, burgemeester van Nijvel, een cheque van 50.000 euro  overhandigen aan luitenant-generaal op rust Alain Devignon, de voorzitter van de Stichting VIVAT!

 

Zie het artikel

 

De 49ste editie van de Jumping VIVAT! was dit jaar nogmaals een overweldigend succes. Met de opbrengsten ervan kon kolonel Bruno Verheijen op 10 oktober een cheque van 40.000 euro overhandigen aan de voorzitter van de stichting VIVAT!,

Click op overhandiging cheque