Het Tehuis is erkend door de AWIPH (Agence Wallonne pour l'Intégration de la Personne Handicapée) vooor volgende dienstverlening:

 

 

Diensten Erkenning AViQ
SRA: Service résidentiel pour adultes


SRA Normale tussenkomst AViQ
Nominatieve conventie Hogere tussenkomst AViQ
Privaat Zonder tussenkmst AViQ
SRNA: Service résidentiel de nuit pour adultes SRNA verminderde tussenkomst AViQ dan SRA
SLS SLS

1/3 van de tussenkomst

 

 

SRA: (Services résidentiel pour adultes): Tehuis voor niet werkende volwassenen met een normale financîële tussenkomst.

Sommigen gehandicapten kunnen onder welbepaalde voorwaarden erkend worden met een nominatieve conventie (convention nominative). De financîeleëtussenkomst van de AViQ is dan hoger.

Deze dienstverlening kan ook aan private personen toegekend worden, maar zonder financîële tussenkomst van de AViQ

 

SRNA (service résidentiel de nuit pour adultes): Tehuis voor werkenden. Verminderde financîële tussenkomst van de AViQ dan voor de SRA-bewoners.

 

SLS (Service de logement supervisé): begeleid wonen, maar een tussenkomst van de AViQ tot 1/3 van de normale tussenkomst.