Met de steun van de directie van het Tehuis en de Raad van Bestuur van de Stichting werd in februari 2004 AIDUC opgericht. Ze is een feitelijke vereniging bestaande uit het personeel van het Tehuis Generaal Cornet die als doel heeft de solidariteit tussen het personeel en de bewoners te promoten door het organiseren van verscheidene activiteiten ten voordele van de bewoners.
De ontvangsten van de vereniging bestaan uit giften of de opbrengsten van de activiteiten die ze organiseert.

De winsten aldus verwezenlijkt moeten verplichtend gebruikt worden om de activiteiten georganiseerd ten voordele van de bewoners te ondersteunen.

Enkele voorbeelden:
-  Financiële tussenkomst in de kosten van de vakanties van bewoners met een ontoereikend financieel vermogen.
-  Het verwezenlijken van een individuele uitstap van één dag samen met een opvoeder en waarvoor de bewoner zelf de plaats en de uitvoeringsmodaliteiten bepaald heeft.
-  Aankoop van een abonnement voor dierenpark “Pairy Daiza”
-  Enz.….

De voornaamste verwezenlijkingen van AIDUC:

- Eetmaal AIDUC :
 Jaarlijks organiseren de opvoeders een maaltijd begin april waarvan de opbrengsten dienen voor het sociaal doel van de vereniging.
- Rommelmarkt :
Begin september organiseert AIDUC een grote rommelmarkt in het domein van het Tehuis, rue Buisson aux Loups en de rue de l’Industrie met mogelijkheid iets te eten en te drinken.
- De traditionele wandeltocht “Tour Sainte Gertrude” doorheen het domein van het Tehuis, ter ere van Sint Geertruida, georganiseerd op de eerste zondag na het feest van de heilige Michel, biedt aan AIDUC de mogelijkheid om verfrissingen te verkopen.