De ateliers :

Alle bewoners van het Tehuis, welk ook hun leeftijd is of hun mogelijkheden zijn, nemen elke voormiddag deel aan een atelier, steeds in hetzelfde lokaal en met dezelfde deelnemers. Dit biedt de mogelijkheid aan de bewoners een stimulerend en gemotiveerd levensritme te behouden. Ook, dankzij deze vaste positionering behouden de bewoners een zelfzekerheid die hun angsten te wijten aan hun handicap, verminderen.

In de namiddag worden er ook ateliers georganiseerd, met een meer ontspannend doel en met een collectieve deelname met het oog op de ontwikkeling en het behoud van hun fysieke mogelijkheden.

Atelier “Onderhoud kledij”
In de voormiddag:

- triëren van het vuile linnen volgens kleur en samenstelling
- beheer van de wasserij
- strijken
- divers naaiwerk (aanbrengen van naamlintjes, aanpassen van de kledij, verkorten, verlengen van nieuw aangekochte kledij, herstellingen, enz…)
- triëren van het gewassen linnen: plaatsen van elk linnen in de persoonlijke vakken van de rekken en het schikken van al het linnen van het Tehuis.
- maken van kostuums voor onderscheiden gelegenheden zoals de carnaval, het kerstfeest, Halloween, enz.
Tijdens de namiddag wordt dit atelier meer creatief en biedt de mogelijkheid aan de bewoners een aantal voorwerpen te maken zoals, handtassen, zakjes, popjes, muurversieringen … voor eigen gebruik, of om te schenken of te verkopen ter gelegenheid van feesten of tentoonstellingen.

 Atelier Keuken.

Elke voormiddag is er een vaste groep bewoners, omkaderd door opvoeders, die het middagmaal voor alle bewoners van het Tehuis voorbereidt. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid volgens zijn mogelijkheden: snijden van de groenten, het bereiden van de soep, de afwas en het schikken van het vaatwerk, voorbereiden van de saladebar, en nog veel andere taken in de voorbereiding van de maaltijden.

Atelier Minigolf.

Het is tijdens de lente en de zomer dat er op de minigolf gewerkt wordt met als doel:
-    dagelijks onderhoud van de beplantingen, struiken, bloemen en de vijver
-    samenwerken met het atelier tuinbouw voor de meer technische taken zoals het snoeien en bestuiven van de planten.

Zo kunnen de bewoners een aantal nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun verantwoordelijkheidsdomein en volgens hun mogelijkheden.

Het minigolfspelen heeft niet enkel een ontspannend doel maar biedt de gelegenheid de psychomotorische capaciteiten te behouden en te ontwikkelen.

De minigolf biedt ook mogelijkheden om de integratie van de mindervalide persoon in de sociale omgeving te verbeteren door het onthaal van scholen, andere tehuizen, bezoekers en families die er komen spelen. De bezoekers kunnen er aldus de bewoners ontmoeten, met hen praten en door deze kontakten krijgen zij een ander beeld van de mentaal gehandicapte persoon en dit is zeker positief.

Praktishe modaliteiten

De minigolf is open van Passen tot eind september alle dagen van 10:00 tot 19:00 uur
Toegangsprijs voor alle deelnemers: 3€
Rit: 2€ per persoon

Gratis voor de AVIQ instellingen

Reservatie voor groepen/ contakt nemen met het Tehuis (067/21.25.13)


Atelier Welbehagen.

Dit atelier werd ingericht met het doel beter te beantwoorden aan de behoeften van ouder wordende bewoners of bewoners die minder mobiel zijn of die niet meer hun plaats vonden in de andere ateliers omdat zij het ritme in deze niet meer kunnen volgen.
Verscheidene activiteiten worden er georganiseerd: gebruik van aangepaste informatica, lichte psychomotorische handelingen, aangepaste spelen, gezelschapspelen, knutselen, ontspanning, onderhoud van de fysiek bij middel van een hometrainer, enz.…;

De bewoners drinken er ook een kopje koffie rond tien uur en de nabijheid van de infirmerie is zeker een pluspunt en draagt bij tot een optimaal comfort voor deze groep bewoners.

Atelier Pottenbakkerij en ceramiek

Dit atelier laat de bewoners toe persoonlijke “kunstwerkjes” te verwezenlijken of het namaken van andere voorwerpen volgens modellen door de opvoeder voorgesteld. Door deze scheppingen worden de bewoners iets handiger, krijgen en beter beeld van verhoudingen en worden zij creatiever.

Deze voorwerpen dienen als versiering van het Tehuis, worden te koop aangeboden of geschonken aan bezoekers of families op onderscheiden gelegenheden. De bewoners voelen zich aldus gewaardeerd door hun jaarlijks werk.

Atelier “van alles wat alles “ en “hergebruik”

In het kader van in de voormiddag verplichte ateliers vinden de bewoners die meer dynamische activiteiten wensen hier hun plaats, rekening houdend met hun persoonlijk ritme.
De bedoeling is een aantal activiteiten, die in nauw verband staan met het dagelijks leven van het Tehuis, te verwezenlijken:
-    het maken van versieringen door het gebruik van hout en andere materialen.
-    in het keukenatelier vieruurtjes maken voor alle bewoners
-    schikken en recyclering van allerlei zaken
-    bewegingsactiviteiten: aangepast turnen, gebruik van de hometrainer,
-    relaxatie
-    aangepaste informaticaspelen
-    Knutselen
-    Wandelingen en uitstappen
-    Spelen, …


Atelier “Papier maché”

Aan de hand van deze techniek verwezenlijkt dit atelier diverse versieringen voor het Tehuis en persoonlijke ontwerpen.
Iedereen kan deelnemen aan de volledige cyclus: ontwerpen van het model, verzamelen van het papier, het versnijden, modeleren, kleven en versieren.

Atelier Tuinbouw.

Dit atelier beheert de serre: zaaien, loten schieten, bloembakken beplanten, de serre onderhouden, bloemschikkingen en tafelversieringen maken zijn hun activiteiten
Dit atelier heeft als opdracht de groene omgeving van het Tehuis te onderhouden: snoeien, gras maaien, onkruid wieden, bladeren opruimen, enz.
Elke bewoner vindt in dit artelier taken die in overeenstemming zijn met zijn mogelijkheden en zijn streven.

Atelier Knutselen en hergebruik.

Dit atelier geeft, dankzij de creativiteit van de deelnemers een nieuw leven aan materialen of toestellen die versleten zijn of niet meer gebruikt worden.