• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

De Stichting VIVAT ! is een stichting van openbaar nut die bijstand verleent aan gehandicapte kinderen van de militaire gemeenschap en van de ex-Rijkswacht en die afkomstig zijn uit gans België.
H.K.H Prinses Astrid verleent haar hoge bescherming.
De Stichting heeft twee belangrijke activiteiten :
•    Zij beheert het Tehuis Generaal Cornet waar permanent 42 volwassen mentaal gehandicapte personen verblijven
•    Zij organiseert jaarlijks een Solidariteitsactie waardoor gehandicapte personen, die niet in het Tehuis verblijven, een financiële steun kunnen krijgen voor particuliere uitgaven die bijdragen aan hun fysieke of intellectuele ontwikkeling of aan hun socioculturele integratie.
De Stichting VIVAT ! wordt gesteund door Defensie, door het“ ’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH )” (Waals agentschap voor integratie van gehandicapte personen) sinds 2016 "Agence poue une vie de Qualité" (AViQ) (Agentschap voor levenskwaliteit) en door talrijke private schenkers.